Biografi

Mats Valli är grundare av och verkställande direktör för Valli Consulting AB, ett företag som specialiserat sig på att erbjuda råd och utbildning inom projektledning, kvalitets-system och effektiviseringsarbete.

Mats har doktorerat i kemi och har levt och arbetat i Japan som forskare och universitetslärare i analytisk kemi i flera år. Förutom ett intresse för det japanska språket har Mats intresse för kulturen sporrat honom attraktivt ta till sig och implementera “Kaizen” (en metod för ständiga förbättringar) både i sitt personliga och professionella liv.

Innan Mats grundade Valli Consulting AB arbetade han för Pfizer Health AB i Stockholm-Uppsala. Under hans mer än ett decennium långa anställning hos Pfizer har Mats hållit många interna utbildningar. Han har haft både forsknings- och chefs-positioner inom företaget. Genom att bygga på sina erfarenheter har Mats spelat en viktig roll i ledning och implementering av många storskaliga projekt.

Mats har vid åtskilliga tillfällen inbjudits att föreläsa i analytiska tekniker och kvalitets-frågor inom läkmedelsindustrin.