Kemi
Optiska egenskaper för material använda inom FTIR, PDF
Periodiska systemet, PDF
Adams-Newton Tabeller, PDF