cGMP Stöd

Valli Consulting AB har över 10 års erfarenhet av arbete under ”current Good Manufacturing Practice” (cGMP) reglering, ISO reglering och ICH riktlinjer, samt över sex år som ansvarig för kvalitetssystemen inom QC laboratoriet hos Pfizer Health AB i Uppsala.

Vi har erfarenhet av deltagande i, och att stå som värd för, ett flertal kvalitetsinspektioner av myndigheter och andra kontrollerande organ, inkluderande svenska Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Vi har också deltagit i inspektioner av leverantörer av inkommande material. Vid ett flertal tillfälen har vi föreläst i cGMP frågor, inkluderande 21 CFR Part 11 rörande elektroniska system.

Valli Consulting AB kan hjälpa till och ge råd om skapandet och underhållandet av kvalitets-system, inkluderande ämnen såsom dokumenta-tionsprocesser, ändringskontroll och avvikelsehantering.

Vi erbjuder en samlande kontakt för våra värdetillförande tjänster, från förberedelse inför inspektioner av reglerande myndigheter, hjälp och råd under reglerande myndigheters inspek-tioner, genomför förinspektioner, erbjuder utbildning i cGMP och andra kvalitetssystem, till design och förbättringar av kundens egna kvalitetssystem.