Lean Six Sigma

Valli Consulting AB är erfarna i att bygga lean processer, inkluderande lean laboratorier och lean kvalitetssystem. Vi arbetar med koncept såsom Värdeflödeskartläggning, Rätt från början, Kaizen, Fem S, JIT (Just-In-Time), Balanced Score Card, Six Sigma Business Scorecard, Lean Six Sigma och Lean Produktion.

Vi kan förbättra effektiviteten inom laboratorier och andra affärsområden, samt introducera en kultur av ständiga förbättringar. Valli Consulting AB’s konsulter är även utbildade i Sex Sigma. Vi skräddarsyr gärna ett program för lokala behov.

Six Sigma Business Scorecard
Six Sigma Business Scorecard