cGMP-länkar

Detta är en samling länkar vi funnit användbara:

Regelverk
Myndigheters websidor
Eudralex - Europeisk cGMP
GAMP (ISPE)
International Conference on Harmonization (ICH)
International Organization for Standardization (ISO)
US Code of Federal Regulations (CFR)
WHO GMP
 
Farmakopéer
Användbara länkar 
Amerikanska Farmakopén (USP)
Brittiska Farmakopén (BP)
Europeiska Farmakopén (Ph.Eur.)
International Pharmacopoeia, WHO
Japanska Farmakopén (JP)
 
FDA's Inspections Operations Manual
FDA's Varningsbrev
FDA's Guidance Documents
21 CFR Part 11
Pharmacopeial Forum (USP)
Svensk Läkemedelsstandard 2009.1 (SLS)