Menu


 

Vårt Motto
 
Nivå Efter Behov
Vi tror starkt på att inte överarbeta, utan att bara arbeta ner till den detaljnivå som krävs. På så sätt undviks att resurser slösas på onödiga detaljer. Detta följer principerna för Lean Produktion.
 
Rätt Från Början
Arbete skall göras rätt från början, så resursslöseri genom att behöva göra om det undviks. Vi tror också på att återanvända information som redan finns tillgänglig, istället för att skapa den om och om igen.