Projektledning
Valli Consulting AB har relevanta erfarenheter av projektledning och deltagande i många stora projekt. Vi tror på god struktur och noggrann planering före utförandet, från helikoptersyn ner till önskad detaljnivå. För kunder erbjuder vi tjänsterna på vår projektsida http://project.valli.se.

Vi har bland annat deltagit i projekt såsom:
 • Inventering och planering för flytt av laboratorier vid Göteborgs universitet.
 • Inventering och planering för flytt av laboratorier för ca 1600 personer vid Karolinska Institutet.
 • Bygge av nytt djursjukhus och forskningslaboratorier för Sveriges Lantbruksuniversitet, cirka 55 000 kvadratmeter.
 • Redesign av aseptisk produktion för dubblerad kapacitet
 • Implementering av ett Laboratory Information Management System (LIMS) inom kvalitetslaboratorier och kvalitetsavdelningar
 • Omstrukturering av analysmetoder och kvalitetsspecifikationer
 • Överföring av analysmetoder mellan laboratorier inom Europa och mellan Europa och USA
 • Överföring av kunskap mellan laboratorier
 • Planering av nya laboratorier, inklusive logistiken
 • Omlokalisering av laboratorier till nya lokaler
 • Nedstängning av laboratorier och produktionsverksamhet
 • Förbättring av laboratoriers effektivitet genom planeringssystem
 • Introduktion av datoriserade system
Vi är utbildade i projektledning, inkluderande koncept såsom Sex Sigma, Kaizen och Lean Manufacturing. Vi har också mångårig erfarenhet av arbete som linjechefer. Vi innehar ID06-behörighet.

Project Phases
Projektfaser och Grindbeslut