Laboratorieflytt

Valli Consulting AB har lång erfarenhet av omlokalisering, om- och tillbyggnad av laboratorieverksamhet. Vi kan erbjuda ett komplett system för att dokumentera alla behov utrustningen ställer på fastigheten genom systematisk inventering och upprättande av egenutvecklade utrustningskort. All insamlad information hjälper även till att planera flytten av utrustningen, och att minimera avbrottstiden.

Vi har god vana av att kommunicera med arkitekter och byggingenjörer och andra intressenter. Vi kan även bistå med kravställning på ny utrustning i sambande med omlokaliseringen eller ombyggnaden. Vi föreslår dessutom gärna bättre lösningar för arbetsmiljö, driftsekonomi och ergonomi.

Några flytt- och ombyggnadsprojekt vi deltagit i:

  • Inventering och planering för flytt av laboratorier vid Göteborgs universitet.
  • Inventering och planering för flytt av laboratorier för ca 1600 personer vid Karolinska Institutet.
  • Bygge av nytt djursjukhus och forskningslaboratorier för Sveriges Lantbruksuniversitet, cirka 55 000 kvadratmeter.
  • Planering av nya laboratorier, inklusive logistiken , Pfizer Health AB
  • Omlokalisering av laboratorier till nya lokaler, Pfizer Health AB